Als student ben ik altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, waar ik nu van leer en later kan toepassen in het bedrijfsleven. Een stage bij het lectoraat innovatief ondernemen sluit daar perfect bij aan.

Mijn onderzoek richt zich op digitalisering bij Limburgse bedrijven. Ik ga op zoek naar welke kansen er zijn met betrekking tot digitalisering voor ondernemers in Limburg. Dit ga ik doen door te kijken welke mogelijkheden digitalisering biedt en waar Limburgse bedrijven op dit moment staan op het gebied van digitalisering. In het onderzoek staat innovatief ondernemen voor een toekomstbestendig bedrijfsleven centraal.

Mijn stage is begonnen in de week van de circulaire economie met de inspirerende opening van Zuyd Perron Circulair Weert op 9 februari j.l. Ik merk meteen dat het lectoraat mij veel mogelijkheden biedt om mijn kennis te verbreden en contacten te leggen met ondernemers.

Bent jij een ondernemer of houdt jij je bezig met digitalisering, dan kom ik graag met je in contact om te spreken over dit onderwerp (1951092haenen@zuyd.nl).