De relevantie van onderzoek

Medio November 2017 was ik met Roy Broersma in Lund (Zweden) voor het RENT-congres. RENT staat voor Research in Entrepreneurship and Small Business en het thema dit jaar was ‘The Relevance in Entrepreneurship Research.’ Ik werd direct getriggerd door de opmerking van Johan Wiklund, professor Entrepreneurship van Syracuse University en een van de keynote speakers van het congres: relevant voor wie?

Ik denk dat die vraag gelijk de hamvraag is. Relevant voor wie? In principe is het antwoord vrij simpel daar er een soort van volgordelijkheid is. De ondernemer heeft een vraagstuk, richt zich tot (in mijn geval) het lectoraat Innovatief Ondernemerschap, wij gaan aan de slag en koppelen de resultaten vergezeld met conclusies en aanbevelingen terug. Toch? In theorie klopt dit, de praktijk is echter weerbarstiger. Er zijn namelijk een aantal zaken waarmee een ondernemer te maken heeft die hem/haar belemmeren om in alle rust na te denken over de strategische uitdaging van morgen, laat staan overmorgen: time, intellectual en capacity.

Time, intellectual en capacity

Time flies when you’re having fun, en dat geldt zeker ook voor een ondernemer. Dat de tijd vliegt bedoel ik dan. Je bent constant op zoek naar mogelijkheden waarbij de focus van korte termijn overheerst. Daar is niets mis mee, ware het niet dat ontwikkelingen vaak een lange termijn karakter hebben. Met intellectual wordt vooral de toenemende mate van multidisciplinair bedoeld: de oplossing van uitdagingen ligt vaak ‘verpakt’ in meerdere disciplines en als ondernemer moet je dan eigenlijk het schaap met de vijf poten zijn. En als het dan nog niet genoeg is, is het vaak ook nog een kwestie van capaciteit. Het is nog maar de vraag om je als ondernemer iemand vrij kunt maken om relevant onderzoek te doen ten faveure van je continuïteit dan wel groei van je onderneming.

Juist in deze drie aspecten ligt wat mij betreft de legimitatie van het lectoraat. De relevantie ligt hier in de mate van toepasbaarheid van de resultaten voor de ondernemer binnen zijn organisatie en in de ontwikkelingen die rondom zijn organisatie gebeuren, de zogeheten externe factoren. In het eerste geval hebben wij, als lectoraat, een reactieve functie en in het tweede geval hebben we echter een proactieve functie daar wij de drie belemmerende factoren niet hebben. In beide gevallen zijn we voor ondernemers de verbinder. De verbinder tussen de ondernemer en het onderwijs c.q. onderzoek. Ik benoem bewust onderwijs en onderzoek in een adem daar we de twee begrippen volgens Wiklund niet kunnen en mogen scheiden: ‘Teaching is not based on research, both are separated and that’s a treat. Teaching is outdated when just using a book.’ En je kunt het eens of niet eens zijn met hem, relevant is het wel.

— Mark Bertrand