Innovatief onderwijs

Werken in de digital economy vereist andere vaardigheden en competenties. Omgaan met techniek, communiceren via het internet, data-analyses enzovoort. Een online marketeer die niets afweet van HTML, Analytics, virtual-reality of SEO, zal moeilijk een baan vinden.  Hetzelfde geldt voor de financieel manager zonder strategisch inzicht. Door de digitale revolutie ontstaan nieuwe beroepen waar op dit moment nog geen specifieke opleiding voor bestaat. Denk aan specialisten op het gebied van social media, Google, online traffic, cyber security en data. Posities die de student van nu in de toekomst gaat invullen.

Als het bedrijfsleven verandert, dan verandert het onderwijs mee. Limburginnoveert.nl – ofwel het lectoraat Innovatief Ondernemen – doet onderzoek naar innovatief ondernemen in de digitale economie. Onze onderzoeksresultaten en verkregen inzichten worden zowel in de praktijk als in het onderwijs actief geïmplementeerd. Want een flitsende carrière in de Economie 4.0 start bij bekwame docenten die de studenten klaarstomen voor de praktijk.

Kennisontwikkeling

Het doel van Limburginnoveert.nl is om actief bij te dragen aan onderwijs en onderwijsvernieuwing. Dit doen we door het professionaliseren van docenten, door kennisontwikkeling en -deling. Praktijkgericht onderzoek wordt gedaan met regionale en nationale partners uit het bedrijfsleven. De verkregen kennis wordt vervolgens verspreid en direct toegepast in het onderwijs en beschikbaar gemaakt voor de praktijk.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Docenten kunnen bij Limburginnoveert.nl terecht voor:

  • Begeleiding bij het voeren van praktijkgericht onderzoek
  • Promotie
  • Bijscholing en verdieping op het gebied van innovatief ondernemen
  • Inspiratie