Effectuation: strategie voor de MKB’er van de toekomst

Het is als MKB’er steeds lastiger om technologische, economische en politieke ontwikkelingen te volgen, laat staan hierop te reageren. De enige manier om in de wereld van snelle veranderingen succesvol te zijn is door samenwerking met andere bedrijven die midden in sommige ontwikkelingen zitten. Door de sterkten van het eigen bedrijf te combineren met die van een ander. Dit wordt de strategie van effectuation genoemd. Organisaties die in termen van een SWOT-analyse expliciet (doch vaak impliciet) Strenght-Opportunities- en Weakness-Opportunities-strategieën toepassen, de zogenaamde SO- en WO-strategieën.  En dus letterlijk hun kennisbasis proberen te exploiteren door deze te combineren met kansen buiten hun organisatie.  Deze kennisbasis of sterkten van het bedrijf worden in deze strategie de means genoemd: wie ben ik, wat weet en kan ik en wie ken ik?

Wil je inzicht krijgen over welke means jouw bedrijf beschikt en welke interessante combinaties met andere organisaties  – soms zelfs branchevreemd, maar vaak dichtbij gelegen – succesvol zouden kunnen zijn? Neem contact op met het Lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd en maak een afspraak!