Wil jij samen met ons kijken naar een datagedreven ondernemerschap strategie voor jouw bedrijf? 

In onze publicatie ‘Datagedreven werken binnen handbereik’ hebben wij uitgebreid verteld over het belang van datagedreven ondernemerschap.

In onze lectoraten doen we dan ook onderzoek naar nieuwe toepassingen van data analytics en artificial intelligence en naar de impact van die toepassingen op de economische beroepspraktijk. Dat doen we niet alleen vanuit wetenschappelijke interesse, maar ook omdat we bedrijven in Limburg willen helpen bij de transitie naar een datagedreven economie. Met name voor mkb-bedrijven is het belangrijk om digitaal vaardiger te worden. Sommige bedrijven moeten op zoek naar nieuwe businessmodellen, terwijl andere met slim gebruik van data processen kunnen stroomlijnen en kosten besparen. Weer andere moeten nieuwe marketingkanalen aanboren om voeling te houden met hun doelgroep.

Wij beseffen dat dit voor de gemiddelde mkb’er nogal wat betekent. Als alle bedrijfsprocessen en organisatie onderdelen geraakt kunnen worden door deze transitie, waar moet je dan beginnen? Hoe vertaal je een abstracte ambitie als ‘digitaal vaardiger worden’ in een eerste concrete stap?

Jullie hebben de data en wij de kennis en AI (Artificial Intelligence)!

Binnen het Entrepreneurship Lab (ZIEL) werken studenten en afgestudeerden van alle opleidingen van Zuyd Hogeschool tot een jaar na afstuderen in multidisciplinaire teams aan real-life opdrachten. Tegen een kleine vergoeding zetten zij hun kennis en kunde in om jou te helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken. Studenten doen zo ervaring op en ontwikkelen hun gevoel voor ondernemerschap. Jij als ondernemer krijgt bij het lab advies en komt in contact met potentiële werknemers of toekomstige klanten.

Wil jij kijken of wij jou kennen helpen met het opzetten van een datagedreven ondernemerschap strategie? Of over een ander complex vraagstuk op het gebied van ondernemerschap?

Neem dan contact op met Mirjam Ubachs: mirjam.ubachs@zuyd.nl.