Een lector wordt ook wel een ‘praktijkprofessor’ van de hogeschool genoemd. Hij geeft leiding aan een onderzoeksgroep, in mijn geval het lectoraat Innovatief Ondernemen, bemoeit zich met het onderwijs en is vooral veel in bedrijven om daar onderzoek te (laten) doen. Net als een professor wordt een lector geïnaugureerd: officieel benoemd tijdens een feestelijke sessie. Voorafgaand aan de officiële plichtpleging houdt de lector zijn inaugurele rede.

Op 26 januari 2018 is het zover voor mij! Je bent welkom. Mijn rede gaat over de laatste stand van zaken over innovatiekracht en innovatieruimte in het MKB. Hoe kun je als MKB’er innoveren? Hoe kun je toekomstbestendig worden en blijven? Ik licht alvast een tipje op van de sluier. Gij zult samenwerken, en misschien wel met bedrijven die je helemaal nog niet kent. Door de sterktes van jouw bedrijf te combineren met die van een ander bedrijf ontstaan nieuwe business-kansen! En verder door de toekomst te ontwerpen. De beste managers zijn de ontwerpers van morgen. Door te denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen ziet de toekomst er een stuk anders uit. Samen ontwerpen, co-creatie en open innovatie, leidt tot nieuwe producten & diensten én nieuwe markten. En tenslotte…. Dat vertel ik op 26 januari! Zorg dat je erbij bent!

 

Dr. Steven de Groot