Promotie onderzoek

Op 24 januari jongstleden was het dan zover. Na 8 jaar waarin gigantisch veel gebeurd is mocht ik dan eindelijk mijn dissertatie verdedigen. De laatste 8 jaar heb ik veel tijd besteed aan de hamvraag waarom sommige MKB organisaties beter in staat zijn om te innoveren dan anderen. Waarom MKB organisatie die naar het lijkt gigantisch veel op elkaar lijken toch zo kunnen verschillen in hun innovatieve vermogen.

Voor bedrijven in het algemeen en MKBs in het bijzonder is het vermogen om te kunnen innoveren een van de belangrijkste tools die ze tot hun beschikking hebben om te kunnen overleven op de lange termijn. Vandaar dat het dan ook vreemd is dat er relatief weinig aandacht aan wordt besteed om het innovatieve vermogen van MKBers te vergrootten. Sterker nog, innovatie is in veel MKB’s een beetje een vies woord. In mijn dissertatie heb ik onderzocht wat ervoor zorgt dat sommige MKBers wel kunnen innoveren waar bij andere dit vermogen minder dan wel niet ontwikkeld is.

de ondernemer

Het eerste wat we tegenkwam is de ondernemer zelf. Misschien een beetje een open deur maar we zagen duidelijk verschillen in gedragingen van ondernemers betreffende innovatie. Deze verschillende concentreerde zich op 3 gebieden. Het vermogen van ondernemers om kansen te zien, het vermogen om kansen te grijpen en het vermogen van ondernemers om de resources beschikbaar optimaal te organiseren.

kennis in organisaties

Ons tweede punt van verschil tussen MKBers ligt in de manier waarop met kennis in de organisatie wordt omgegaan. De combinatie van strategie als richtinggevend document met informatie-vergarende en informatie-verwerkende vermogens van het MKB zorgt ervoor dat sommige MKBers beter in staat zijn om zowel exploratieve als ook exploitatieve innovatievermogens te combineren.

samenwerkingspartners

Tot slot heb ik onderzocht welk samenwerkingspartners MKBers in staat stellen hun innoverend vermogen te vergrootten. Duidelijke winnaars in deze setting waren zogenaamde triple helix samenwerkingen, de combinatie tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen. Ook ondersteund samenwerken met concurrenten (tot op zekere hoogte) het innovatief vermogen van MKBers. Verrassend genoeg heeft het samenwerken met klanten en leveranciers geen positief effect.

Al met al kunnen we concluderen dat ogenschijnlijk gelijke MKB bedrijven duidelijk van elkaar verschillen in hun innovatief vermogen. Dit wordt met name duidelijk wanneer er dieper in organisaties wordt gedoken.

 

Roy Broersma, maart 2019