Het innovatiepotentieel van MKB-ers in uw gemeente

Er wordt veel gedaan om MKB-ers aan te moedigen tot innovatie. Ook uw gemeente wil waarschijnlijk ondernemers stimuleren om te innoveren door te fungeren als doorgeefluik en contactpunt. Maar is deze rol genoeg? Sluit u voldoende aan bij wat ondernemers van u verwachten? Wat kan uw gemeente nog meer doen om MKB-ers verder te helpen?

Om inzicht te krijgen hoe uw gemeente ondernemers kan ondersteunen bij het beter benutten van hun innovatiemogelijkheden, kunnen wij als lectoraat innovatief ondernemen van Zuyd Hogeschool voor u een onderzoek uitvoeren onder ondernemers in uw gemeente.

Het doel is tweeledig:

  1. Inzicht krijgen in wat er onder MKB bedrijven leeft m.b.t. het benutten van innovatie mogelijkheden en inventariseren wat zij in dit opzicht verwachten van de gemeente;
  2. Identificeren van effectieve mogelijkheden om de eigen rol als gemeente in te vullen t.a.v. innovatiestimulering van bedrijven.

Wat is de bedoeling?

Er wordt middels een digitale vragenlijst contact gezocht met uw MKB-ondernemers (< 50 medewerkers) vanuit verschillende bedrijfssectoren binnen uw gemeente. Deze vragenlijst zal worden opgesteld op basis van eerder uitgevoerd onderzoek (o.a. bij de gemeente Maastricht) en gesprekken met betrokkenen binnen uw gemeente. Na dataverzameling zal er een praktisch adviesrapport worden opgeleverd en een bijeenkomst/focusgroep worden georganiseerd met alle betrokkenen om de resultaten te presenteren en te bespreken.

Kosten

Offerte geraamd op 3000 euro.

Meer weten?

Neem bij interesse of voor meer informatie contact met ons op.