Het lectoraat Innovatief Ondernemen deed in  eerste instantie onderzoek naar de impact van de coronacrisis op vooral Limburgse bedrijven.
Daarna deden we onder een selectie van bedrijven onderzoek naar de kansen die Limburgse bedrijven zien en pakken ondanks of juist als gevolg van COVID-19. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van ESZL en Keyport.
Hier vindt u de onderzoeksrapportage.

De belangrijkste conclusies zijn:
We concluderen als eerste dat een jaar na de eerste meting van de impact van de COVID-crisis deze
impact als een stuk minder negatief wordt ervaren.
De impact van de COVID-crisis verschilt enorm per sector en afhankelijk van de bedrijfsomvang (zoals ZZP’ers).
Verder zien we dat 68% van het MKB desalniettemin kansen ervaart: 29% van hen ziet kansen, maar weet nog niet hoe deze te benutten, terwijl 39% van de MKB’ers werkelijk kansen pakt. Het merendeel van de respondenten (56%) is druk met aanpassing van producten en diensten, markten danwel met de eigen bedrijfsvoering. 36% van de bedrijven geven aan af te wachten totdat de COVID-crisis voorbij is. In termen van strategie richten de bedrijven zich vooral op een redelijk verdeeld beeld van mogelijkheden zoals marktpenetratie (40%), productontwikkeling (38%), marktontwikkeling (36%) en kostenbesparing (34%).

Voor vragen over dit onderzoek kunt u richten tot dr. Steven de Groot (lector): steven.degroot@zuyd.nl