De COVID-crisis, innovatie of ‘gewoon’ toekomstbestendig bedrijfsleven en MKB in Limburg vragen creatieve oplossingen om kansen te zien en te pakken in de toekomst. Leonardo Da Vinci toonde in de Renaissance als aan dat de kunsten en de wetenschap (artscience, waaronder de economisch wetenschappen zoals bedrijfskunde, organisatiewetenschappen en innovatiekunde) elkaar enorm kunnen versterken door samen te werken.

Het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool deed al eerder onderzoek naar samenwerking tussen de kunsten en organisaties om via deze cross-over bijvoorbeeld werkdruk op te lossen, tot nieuwe bedrijfsstrategie te komen of betere interne samenwerking te realiseren. Eén van de uitkomsten van dit onderzoek is dat na deze samenwerking 100% van de deelgenomen organisaties en kunstenaars vanwege het succes wederom met elkaar hopen samen te werken te toekomst!

Daarom start het lectoraat het programma ‘Limburg LEONARDOs’, in navolging van vele andere landen en andere initiatieven in Nederland zoals de KNAW en RASL in Nederland.
We zijn in gesprek met iArts van Zuyd, OU, Qeske, Cultuur in Bedrijf Limburg, LWV, ESZL, MKB Limburg en Keyport om de komende jaren organisatievraagstukken zoals circulaire economie, nieuwe verdienmodellen of interne bedrijfsvraagstukken van Limburgse bedrijven koppelen aan Limburgse kunstenaars. We zullen deze samenwerking begeleiden en monitoren vanuit ons Zuyd Innovation & Entrepreneurship Lab (ZIEL).

Contact met Steven de Groot via: Steven.degroot@zuyd.nl