Oud brood is geen afval, maar een grondstof

Door het groeiende besef dat wij moeten streven naar een kringloopeconomie om onze aarde te behouden, wordt afval steeds meer als een grondstof beschouwd. Afval is allang niet meer zomaar afval.

Vorig jaar was 6% van onze energie duurzaam, een jaar eerder was dat 5,8%. Nederland neemt afscheid van de fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas en aardolie. Toen de overheid, industrie en milieubeweging in 2013 het Energieakkoord sloten, werd afgesproken dat wij in 2023 naar 16% duurzame energie gaan (de Europese eis is 14% duurzame energie in 2020, over twee jaar dus).

Voor het halen van de eis, moeten ALLE sectoren aan de bak. Niet alleen de energiesector. Ook verkeer (elektrische auto’s) en transport (zuinigere autobanden), gebouwde omgeving (ban op aardgas in woningen) zullen flink moeten minderen. ‘Duurzaamheid moet van iedereen zijn, niet alleen van de Tesla-rijder’, zei Sybrand Buma bij de presentatie van het regeerakkoord.

MKB en innovatie

Het midden- en kleinbedrijf is de slimme motor van de economie gebleken toen het minder goed ging met Nederland. Met de realisatie van innovaties hebben deze ondernemers hun omzet verhoogd, hun voortbestaan zeker gesteld of bestaande producten verbeterd.

Elke MKB-er is voor energiebesparing. Ondernemers zijn zich er van bewust dat daar zeker nog winst mee valt te behalen. Winst voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee. Met eenvoudige maatregelen kan al worden bespaard op de energierekening. Gelukkig zijn er veel voorbeelden van slimme innovaties bij ondernemers. Maar ook de overheid zal ook een handje moeten meehelpen.

In Grubbenvorst pompen de paprika- en komkommertelers genoeg heet water op uit de aardbodem om alle bedrijven in de omgeving klimaatneutraal te verwarmen. Helaas is het plan om warmte aan de buren (zoals de grote distributiebedrijven op Trade Port Noord) te geven, nog niet van de grond. De overheid laat deze investering aan de markt over.

In Rotterdam wekt het project BroodNodig de aandacht. Oud brood wordt verzameld (zonder plastic zakjes uiteraard) in een compost bak en opgehaald (met elektrische wagens) door GroenCollect. Tot voor kort werd het brood gecomposteerd, maar nu gaan ze een stap verder en wordt het oude brood omgezet in groene energie. Oud brood is een soort superfood voor vergisters; uit een kilo brood haal je ca. zevenhonderd liter biogas. Deze duurzame energie gaat naar huishoudens binnen de regio Rotterdam. Het streven is om een alternatief energiebeleid in Rotterdam te ontwikkelen.

Omdat er veel energie nodig is bij het bakken van brood, kost veel broodafval ook veel geld. BroodNodig laat zien dat er meerdere alternatieven zijn voor het weggooien van brood, zoals het maken van compost of biogas. Een mooi initiatief waar ondernemers, provincie en een kennislab hun krachten bundelen.

Toch blijkt echt aan de slag gaan met het onderwerp ‘innovatie’ voor veel ondernemers nog een lastige stap.

Kun jij onze hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met Limburginnoveert.nl en versterk je organisatie met deskundig advies en begeleiding bij innovatief ondernemen.

 

Maart 2018, Astrid.schiepers@zuyd.nl