Onderzoek binnen MKB bedrijven in Limburg

Tijdens de afstudeerstage 2018 – 2019 hebben studenten in opdracht van het Lectoraat Innovatief Ondernemen een extra onderzoekje uitgevoerd, naar de thema’s ‘online marketing’ en ‘innovatiekracht’. Bij 37 organisaties werd getoetst welk beeld zij hadden van deze twee belangrijke aspecten binnen hun eigen organisaties.

In een zelfevaluatie werd onder andere gekeken naar drempels en knelpunten.

Online marketing

Op welke aspecten scoren MKB-ers, volgens eigen inzicht, slecht?

  • duidelijke doelstellingen, KPI’s en prioriteiten opstellen
  • een over alle kanalen gelijke klantbeleving
  • kennis en competenties om online marketing vorm te geven
  • een klant accountsysteem of crm-systeem
  • een omnichannel winkelervaring, gericht op de klant

Als drempels voor het verbeteren van bovenstaande aspecten werd hier met name genoemd: de interne cultuur (46%) van de organisatie en de beperkte volwassenheid van de markt (32%) op dit gebied.

Innovatiekracht

Op welke aspecten scoren MKB-ers, volgens eigen inzicht, slecht?

Volgens de respondenten is men goed bezig met innovatiekracht binnen MKB in Zuid-Limburg. Men vindt dat men niet slecht scoort. Men is het er wel over eens dat dit nog verbeterd kan worden.

Als drempels voor het verbeteren van de innovatiekracht werden hier met name genoemd:

  • kennis om innovatiekracht (verder) te implementeren binnen de organisatie ontbreekt (54%)
  • de cultuur binnen de organisatie staat een bredere toepassing in de weg (27%)

Voor beide thema’s geldt overigens dat een groot deel van de bedrijven aangaf dat de interne cultuur vaak voor de grootste obstakels zorgt.

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek en wilt u verdere informatie?

In de link vindt u een uittreksel van het onderzoek -> Online Marketing en Innovatiekracht in het MKB

Neem gerust contact op met wiel.hotterbeekx@zuyd.nl.

Sittard, februari 2019