Naar levensloopbestendige particuliere woningen: een integrale aanpak door MKB-ers

In een 3 jaar durend project wordt een integrale dienst ontwikkeld met een consortium van verschillende partijen voor het levensloop bestendig maken van particuliere woningen in de gemeente Horst aan de Maas.

Probleemstelling

Hoe kunnen wij als MKB-ers gezamenlijk een optimaal aanbod van keuzemogelijkheden t.a.v. levensloopbestendige woningen aanbieden en positioneren bij de doelgroep?

Doelstelling

 • MKB-ers van Horst aan de Maas willen aan de hand van de verkregen inzichten uit dit onderzoek er voor zorgen dat de toestroom van klanten voor een integraal aanbod van keuzemogelijkheden t.a.v. levensloopbestendige woningen met 5% toeneemt in de periode 2016-2017.
 • Klantenbestand met 5% laten toenemen in 2016/2017 door middel van een nieuwe positionering met een nieuwe marketingcomunicatiestrategie.

Praktische output

 • Samenwerkingstools
 • Beschrijving integrale dienst
 • Overzicht arrangementen
 • Model voor advisering
 • Marketing-communicatiestrategie
 • Model voor ondersteuning investeringsbeslissing
 • Toename aantal investeringsbeslissingen en opdrachten voor MKB
 • Kwaliteitszorgplan met meetinstrument voor kwaliteit geleverde diensten en producten
 • Implementatieplan
 • Symposium

Vragen?

Meer weten over dit project of wil j eop de hoogte blijven van dit onderzoek. Neem via onderstaand contactformulier contact op met:

Danielle Twardy

  Je naam:

  Je e-mailadres:

  Je bedrijf/organisatie:

  Je bericht of vraag: