Ondernemen in netwerken

Innoveren is een voorwaarde voor continuïteit. En dit innoveren gebeurt niet in isolement binnen de muren van een MKB-bedrijf. Veel onderzoek laat zien dat het continue in verbinding staan met buiten, door netwerken, essentieel is voor innovatie. Netwerken bieden immers impulsen voor nieuwe  kansen in de (bestande of nieuwe) markt,  laatste technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in regio’s zoals de vestiging van nieuwe bedrijven. Maar netwerken bieden niet alleen input voor kansen, ze kunnen ook leiden tot samenwerking, ook wel co-creatie genoemd. De tijd dat een individueel bedrijf zelfstandig innoveert is voorbij. Innovatie vindt plaats in regionale clusters van bedrijven. Zelfs samen met concurrenten, omdat er zelfs dan win-win-situaties te realiseren zijn. Maar netwerken is dus een voorwaarde voor succes. Het lectoraat Innovatief Ondernemen start deze zomer in opdracht van LED, LWV en VKW Limburg een onderzoek naar de netwerken van MKB-bedrijven. Met wie staan ze in contact, hoe en met welk doel? Wat kenmerkt hun  netwerk en wat levert het op? Deze vragen zullen we beantwoorden op dit medium na de zomer je hierover verder berichten.

Vragen over dit onderzoek kun je stellen aan de lector: dr. Steven de Groot.