Digitale Marketing is de discipline waarmee de commerciële koers van een onderneming wordt bepaald en gerealiseerd door gebruik van data en digitale technologieën. Digital Marketing is gericht op realisatie van klantkennis, communicatie en waardecreatie voor de klant. Het uitgangspunt daarbij is het bouwen van een duurzame relatie met (potentiele) klanten en stakeholders”.

Momenteel doet het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool onderzoeken op het gebied van Digital Marketing:

1) Onderzoek naar stand van Digital Marketing in het Limburgse MKB aan het hand van een Digital Marketing Maturity Scan.
Vul hier de scan in en ontvang direct gratis je score (ook in een benchmark van andere bedrijven). Je kunt het lectoraat benaderen voor advies over de uitkomst van de scan en welke stappen je verder kunt nemen voor de ontwikkeling van digital marketing.

2) Interreg DigitSME: Voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB/KMO’s) is een internationale en digitale mentaliteit essentieel. DigitSME is bedoeld om het MKB/KMO op deze gebieden te versterken.

In het kader van het project wordt eerst in kaart gebracht waar een bedrijf staat als het gaat om internationale en digitale aspecten. Vervolgens gaan de bedrijven in grensoverschrijdende clusters en met hulp van deskundigen hun digitale en internationale competenties verbeteren. Tot slot zullen de ondernemers worden gecoacht bij de overgang naar digitale marketing en bij het betreden van de buitenlandse markt.

Doel van dit project is onderzoek naar en stimuleren SMEs van de mate waarin Digital Business een hefboom kan zijn voor internationalisering (internationale samenwerking & afzet) in het grensgebied  – INTERREG-project ism KvK’s Limburg, Duitsland, Wallonië en Vlaanderen. Dit onderzoek is medegefinancierd door de Provincie Limburg en Interreg digitsme.

 

Partners in dit onderzoek zijn: Voka, IHK Aachen, Wirtschaft NWR, Agence de Numerique, Basse-Meuse Development, IHK Eupen-Malmedy, Provincie Wallonie en Provincie Limburg (Belgie).

DOE MEE AAN DIT ONDERZOEK. Ontvang direct online je score in relatie tot andere bedrijven in NL en EU EN ontvang direct en advies hoe je je als bedrijf verder kunt ontwikkelen op het gebied van Digital Marketing. Vul hier de survey in.

Bezoek de projectsite.

3) Onderzoek SMI-meetlat aangevuld met onderzoek naar influencers ism Hogeschool Gendt.

Wil u mee doen aan dit onderzoek of op de hoogte gehouden worden? Neem contact met ons op!