Digitale Marketing is de discipline waarmee de commerciële koers van een onderneming wordt bepaald en gerealiseerd door gebruik van digitale technologieën. Digital Marketing is gericht op realisatie van klantkennis, communicatie en waardecreatie voor de klant. Het uitgangspunt daarbij is het bouwen van een duurzame relatie met (potentiele) klanten en stakeholders”.

Momenteel doet het lectoraat 3 onderzoeken op het gebied van Digital Marketing:

  1. Onderzoek naar stand van Digital Marketing in het Limburgse MKB in opdracht van ESZL aan het hand van een Digital Marketing Maturity Scan (ism JADS)
  2. Onderzoek naar de mate waarin Digital Business een hefboom kan zijn voor internationalisering (internationale samenwerking & afzet) in het grensgebied  – INTERREG-project ism KvK’s Limburg, Duitsland, Wallonië en Vlaanderen
  3. Onderzoek naar influencers ism Hogeschool Gendt

Wil u mee doen aan dit onderzoek of op de hoogte gehouden worden? Neem contact met ons op!