Over Limburginnoveert.nl

Limburginnoveert.nl is de website van het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool. Het lectoraat focust zich op het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, verdienmodellen en dienstverleningsprocessen waarmee ondernemers kunnen (blijven) bestaan in de Economie 4.0, de digitale economie.

Wat is en doet het lectoraat?

Het lectoraat Innovatief Ondernemen is een onderzoeksgroep binnen de hogeschool (Astrid Schiepers, Mirjam Ubachs, Bart Rams, Robbert van der VleutenNina Fijen, Rob Bimmel, Daniëlle TwardyWiel Hotterbeekx) en Diana Wetzels (secretariaat) onder leiding van lector dr. Steven de Groot. Samen met andere experts doen wij praktijkgericht onderzoek in organisaties dat relevant is voor het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs. Nieuwe inzichten en oplossingen over innovatief ondernemen worden direct ter beschikking gesteld aan de praktijk en vertaald in ons onderwijs, zodat onze studenten altijd beschikken over de laatste kennis.

Onze missie

De missie van het nieuwe Lectoraat Innovatief Ondernemen is:

“Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot innovatief ondernemerschap teneinde het innovatief vermogen van studenten (Zuyd-breed via praktijkgericht onderwijs en onderzoek) en het omringende werkveld (met name het MKB) in de (eu)regio te versterken.”

Het lectoraat heeft 2 onderzoekslijnen, namelijk:

1) Business Development via meervoudige waardecreatie (zoals door circulair ondernemen)

2) Digital Marketing (datagedreven strategie en door technologie ondersteunde marketing)

Het is ons doel om nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken zoals bv. innovatieve businessmodellen te ontwikkelen en deze te verspreiden.

Wij zijn bij meerdere projecten en onderzoeken betrokken waaronder:

  • Social media: Hoe kunnen sociale media zo slim mogelijk worden ingezet bij innovatief ondernemen
  • Welke data heb je als MKB’er nodig om tot datagedreven ondernemerschap te komen?
  • Welke strategieën helpen je de COVID-19-crisis te overleven?
  • Hoe vertaal je meervoudige waardecreatie zoals circulair ondernemen naar producten en diensten?
  • Smart Innovation: Ben jij klaar voor de digitalisering en the internet of things?
  • Samenwerkingspartners selecteren: Hoe selecteer je een partner om mee samen te werken?

Bekijk hier al onze projecten en onderzoeken

Meer informatie over het lectoraat Innovatief Ondernemen

Voor vragen en advies kun je terecht bij:

Dr. Steven de Groot
T +31 (0)46 420 70 60

Bezoekadres
Ligne 1
6131 MT Sittard

Postadres
Postbus 69
6130 AB Sittard

Limburginnoveert.nl is onderdeel van Zuyd Hogeschool