Over Limburginnoveert.nl

Limburginnoveert.nl is de website van het lectoraat Innovatief Ondernemen van Zuyd Hogeschool. Het lectoraat focust zich op het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, verdienmodellen en dienstverleningsprocessen waarmee ondernemers kunnen (blijven) bestaan in de Economie 4.0, de digitale economie.

Wat is en doet het lectoraat?

Het lectoraat Innovatief Ondernemen is een onderzoeksgroep binnen de hogeschool (Astrid Schiepers, Mirjam Ubachs, Bart Rams, Robbert van der Vleuten, Ruud Nijssen en Wiel Hotterbeekx) onder leiding van lector dr. Steven de Groot. Samen met andere experts doen wij praktijkgericht onderzoek in organisaties dat relevant is voor het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs. Nieuwe inzichten en oplossingen over innovatief ondernemen worden direct ter beschikking gesteld aan de praktijk en vertaald in ons onderwijs, zodat onze studenten altijd beschikken over de laatste kennis.

Wij zijn bij meerdere projecten en onderzoeken betrokken waaronder:

Bekijk hier al onze projecten en onderzoeken

Onze missie

De missie van het nieuwe Lectoraat Innovatief Ondernemen is:

“Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot innovatief ondernemerschap teneinde het innovatief vermogen van studenten (Zuyd-breed via praktijkgericht onderwijs en onderzoek) en het omringende werkveld (met name het MKB) in de (eu)regio te versterken.”

Het is ons doel om nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken zoals bv. innovatieve businessmodellen te ontwikkelen en deze te verspreiden.

Meer informatie over het lectoraat Innovatief Ondernemen

Voor vragen en advies kun je terecht bij:

Dr. Steven de Groot
T +31 (0)46 420 70 60

Bezoekadres
Ligne 1
6131 MT Sittard

Postadres
Postbus 69
6130 AB Sittard

Limburginnoveert.nl is onderdeel van Zuyd Hogeschool