Onderzoek: Contextrijk Ondernemerschap

Het uitgangspunt van het onderzoek is dat de effectiviteit van ondernemerschapsonderwijs ter discussie staat, maar onvoldoende onderzocht is. De beschikbare onderzoeken rapporteren bovendien tegengestelde resultaten. Op basis van literatuuronderzoek is de veronderstelling dat de effectiviteit van ondernemerschapsonderwijs achterblijft doordat de context in het huidige ondernemerschapsonderwijs onvoldoende verleidt tot/motiverend en ondersteunend is voor het tonen van ondernemend gedrag. Deze stelling wordt breed ondersteund in de literatuur, dezelfde literatuur biedt echter te weinig empirische onderbouwing en op tactisch en operationeel niveau geformuleerde richtlijnen voor contextrijk ondernemerschapsonderwijs.

Probleemstelling

Op welke (praktische) wijze kan de effectiviteit van het HBO ondernemerschapsonderwijs verbeterd worden door contextrijk onderwijs i.s.m. het MKB?

Doelstelling

  • De effectiviteit van het ondernemerschapsonderwijs verhogen d.m.v. ontwerprichtlijnen voor contextrijk ondernemerschapsonderwijs
  • Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor duurzame co-creatie van contextrijk ondernemerschapsonderwijs in het HBO met het MKB.

Praktische output

In samenwerking met het MKB ontwikkelen en testen van contextrijk ondernemerschapsonderwijs in het HBO, om op deze wijze:

  • ondernemerschapsonderwijs te realiseren dat beter aansluit bij de realiteit en behoeften van de studenten en de beroepspraktijk van het MKB;
  • nieuwe businessmodellen te ontwikkelen gericht op de duurzame samenwerking tussen het MKB en het HBO op het vlak van ondernemerschapsonderwijs;
  • het ondernemend gedrag van HBO opgeleiden verder te stimuleren en te faciliteren.

En versterking van kennis, kunde, attitude en gedrag van studenten zal resulteren in een verbeterd innovatievermogen van het MKB en een versterking van business-development, economische groei en werkgelegenheid. Het betrekken van het MKB als co-creator van ondernemerschapsonderwijs vraagt om vernieuwing van de onderwijsomgeving, de didactische werkvormen en innovatie van bestaande business modellen om duurzame samenwerking tussen het MKB en het HBO te kunnen realiseren.

Vragen?

Meer weten over dit project of contextrijk ondernemerschap? Neem contact op met:

Danielle Twardy of Wiel Hotterbeekx

Je naam:

Je e-mailadres:

Je bedrijf/organisatie:

Je bericht of vraag: