Lokaal aankoopgedrag; motivaties en consumentenprofielen

Lectoraatslid Robbert van der Vleuten is momenteel bezig met zijn PhD project aan de Open Universiteit. Het lokaal aankopen van producten en diensten is een actueel en belangrijk thema. De Covid-periode, en de daarmee gepaard gaande #kooplokaal initiatieven, heeft  dit nog een keer onderstreept. Essentieel om als overheid en bedrijfsleven hier effectief op in te spelen, is het begrijpen van de consument en zijn/haar drijfveren voor het lokaal aankoopgedrag. Robbert doet promotie-onderzoek naar deze motivaties en drivers voor lokaalaankoopgedrag en brengt tevens in kaart wat het profiel is van deze ‘lokale consumenten’.

Onderzoeksopdracht

Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen wat consumenten motiveert om aankopen te doen bij lokale ondernemers en om met deze inzichten een beeld te krijgen wie deze lokale consumenten zijn.

Onderzoeksvragen

  • Wat verstaat de consument onder een lokale onderneming?
  • Wat zijn de drijfveren van consumenten om aankopen te doen bij lokale ondernemers?
  • Welke consumentenprofielen kunnen er worden onderscheiden op het gebied van lokaal aankoopgedrag?

Praktische output

  • Inzichten in drijfveren lokaal aankoopgedrag
  • Consumentenprofielen lokale consumenten
  • Inzichten om de marketing/marketingcommunicatie beter af te stemmen op de (lokale) consument