Innovatiepotentieel van MKB-ers in Maastricht

Gevestigde kleine MKB-ers innoveren meestal ‘ad hoc’: alleen als ze daartoe worden gedwongen. Zij hebben vaak wel innovatiepotentieel maar geen tijd, geld, capaciteit en netwerk om dit potentieel te ontwikkelen. Zij maken ook weinig gebruik van ondersteuningsmogelijkheden vanuit de KvK en de verschillende overheden. Het gevolg is dat mogelijkheden om business te vernieuwen en verder te ontwikkelen onbenut blijven.

De gemeente Maastricht wil in kaart brengen welke rol zij kan spelen in het stimuleren en ondersteunen van MKB-ers bij het beter benutten van hun innovatiemogelijkheden.

Voorgesteld wordt om voor gevestigde kleine ondernemingen binnen de gemeente Maastricht (≤ 50 medewerkers) uit verschillende economische sectoren, te onderzoeken hoe innoverend deze ondernemers zijn en wat hun wensen en verwachtingen zijn t.a.v. de wijze waarop de gemeente hen zou kunnen/moeten stimuleren en ondersteunen. Hiervoor wordt een onderzoek ontworpen en uitgevoerd op basis waarvan samen met de gemeente kansrijke rollen geïdentificeerd en ingevuld kunnen worden.

Probleemstelling

Er wordt veel gedaan om MKB-ers aan te moedigen hun aanjaagfunctie op zich te nemen. Ook de gemeente Maastricht wil ondernemers stimuleren om te innoveren door te fungeren als doorgeefluik en contactpunt. Maar is deze rol genoeg? Wat kan de gemeente nog meer doen om MKB-ers verder te helpen en sluit zij voldoende aan bij wat ondernemers van de gemeente verwachten?

Doelstellingen

 1. Inzicht krijgen in wat er onder MKB-ondernemers leeft m.b.t. het benutten van innovatie mogelijkheden en inventariseren wat zij in dit opzicht verwachten van de gemeente;
 2. Identificeren van effectieve mogelijkheden om de eigen rol als

Praktische output

 • Vragenlijst om wensen en verwachtingen van MKB-ers m.b.t. innovatie in kaart te brengen
 • Rapportages
 • Advies t.o.v. innovatie stimulering

Meer informatie over dit project

Wil je meer weter over dit project? Neem contact op met:

Daniëlle Twardy

  Je naam:

  Je e-mailadres:

  Je bedrijf/organisatie:

  Je bericht of vraag: