Netwerken & samenwerking MKB

Het lectoraat Innovatief Ondernemen doet onderzoek naar netwerken en samenwerking in het MKB in Zuid-Limburg. In opdracht van LWC, VKW en LED (Limburg Economic Development) onderzocht het lectoraat de aard van netwerken: met wie heeft men veel contact, waarvoor en met welke effecten?

In het totaal hebben 305 MKB-bedrijven meegewerkt aan dit onderzoek met een grote diversiteit aan bedrijfsomvang en branches.

Belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat Zuid-Limburgse MKB’ers en hun collega’s in het grensgebied het belang van samenwerking en netwerkkwaliteit voldoende lijken te onderkennen.  Ze scoren overwegend positief op aspecten als nabijheid van het netwerk, deskundigheid van het netwerk, betrouwbaarheid van het netwerk en diversiteit in het netwerk. MKB’ers zouden wel nadrukkelijker mogen samenwerken met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten. Lees hier het onderzoeksrapport.

Vragen?

Meer weten over dit project  Neem contact op met:

Steven de Groot of Roy Broersma

    Je naam:

    Je e-mailadres:

    Je bedrijf/organisatie:

    Je bericht of vraag: