Samenwerkingen en allianties

Allianties zijn een middel om de strategie van de organisatie te realiseren. Allianties zijn niet langer een optie maar een noodzaak geworden voor het concurrerende succes van een organisatie. Om te overleven moeten organisaties geïntegreerd en flexibele oplossingen leveren aan consumenten die beter gerealiseerd kunnen worden door samen te werken met partners.

Het toenemende gebruik van allianties betekent dat organisaties alliantievaardigheden dienen te ontwikkelen. Het ontwikkelen van alliantievaardigheden leidt tot een toename van alliantiesucces. Het partnerselectieproces is een van de alliantievaardigheden van invloed op het welslagen van een alliantie. De black box van partnerselectie is geopend door het ontwikkelen van een partnerselectieproces, met criteria en instrumenten zodat managers dit kunnen toepassen om hun alliantievaardigheid te vergroten wat leidt tot alliantiesucces.

Centrale vraag

Hoe selecteren bedrijven een partner om mee samen te werken? Welke stappen, criteria en juridische aspecten bepalen het succes van een samenwerking?

 • Wat is een samenwerking cq. alliantie?
 • Wat levert het op?
 • Hoe komen we tot een succesvolle alliantie?
 • Welke voorwaarden borgen een goed functionerende alliantie?

Doelstelling

 • Inzicht krijgen in wat er onder ondernemers leeft m.b.t. samenwerken en hoe zij samenwerkingspartners selecteren
 • Identificeren van een effectief partnerselectieproces.

Praktische output

 • Onafhankelijke begeleiding en intermediaire ondersteuning ter beeldvorming en aanzet tot samenwerking
 • Samenwerkingsplan
 • Tool voor samenwerkingsaanpak
 • Tool voor succes- en faalfactoren in kaart te brengen
 • Tool voor het gebruik van partnerselectiecriteria bij samenwerking

Vragen?

Meer weten over dit onderzoek of wil je weten hoe jij de perfecte samenwerkingspartner vindt? Neem via onderstaand contactformulier contact op met:

Danielle Twardy

  Je naam:

  Je e-mailadres:

  Je bedrijf/organisatie:

  Je bericht of vraag: