Ben jij klaar voor Smart Innovation?

Smart Innovation is een combinatie van Smart Industry en innovatievermogen. Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten met het internet (the ‘internet of things’). Hierdoor ontstaan nieuwe business modellen, nieuwe sectoren en komen er nieuwe manieren van produceren. Alles zal in 2020 goedkoper, sneller en flexibeler gaan dan nu. Voorbeelden zijn organisaties zoals Uber, AirBnB en EasyJet die een hele markt op zijn kop hebben gezet.

Ben jij als MKB klaar voor Smart Innovation(s)? Of laat je je verrassen?

Investeer twee uur van je tijd en krijg inzicht in het innovatievermogen van jouw onderneming. We sluiten deze kosteloze sessie af met concrete adviezen en mogelijke vervolgstappen.

Wim Quint, Sappi

“De huidige economie verandert dusdanig snel. Er wordt aan een bestuurder steeds meer beroep gedaan op nieuwe kennis en kunde die meer vaardigheden vraagt dan de primaire vaardigheden zoals geleerd tijdens de opleiding. Een MKB leiden is niet alleen het product promoten en zorgen dat de balans klopt, maar ook rekening houden met de vergunning, mensen aansturen, milieu-aspecten meenemen in beslissingen, op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en inspelen op nieuwe markten etc. Dit onderzoek levert een bijdrage aan het creëren van het innovatief vermogen om in te spelen op nieuwe kansen en bedreigingen.” 

Meer informatie over Smart Innovation

Heb je vragen over dit project, wil je een oriënterend gesprek en graag meer weten over je innovatievermogen? Vul het formulier in en contacteer:

Hanne Drijkoningen

    Je naam:

    Je e-mailadres:

    Je bedrijf/organisatie:

    Je bericht of vraag: