Bent u klaar voor de klant van overmorgen?

Vaak worden marketinginstrumenten uit de kast gehaald om de concurrenten de baas te worden (of te blijven). Maar wat als het nu aan de waardepropositie ligt van de eigen organisatie? Wat als nieuwe communicatiekanalen (zoals bijvoorbeeld sociale media) onvoldoende worden ingezet? Kunnen nieuwe communicatiekanalen eigenlijk wel ingezet worden? Maakt de organisatie gebruik van de kennis van haar klant? Wat is de rol vandaag de dag van marketing? Is de consument te slim of slaapt de organisatie?

Vragen, vragen en nog eens vragen… Kortom, het is voor organisaties zaak om in te blijven spelen op de klant en haar veranderd gedrag. Maar hoe?

De opleiding Commerciële Economie van Zuyd Hogeschool en het lectoraat Innovatief Ondernemen helpt bedrijven die de optimale fit tussen organisatie en behoefte van de doelgroep willen realiseren. In de onderwijsmodule Innovatief Ondernemerschap leren studenten om middels (innovatieve) business modellen en technieken inzicht te krijgen in de mogelijkheden om interne processen anders in te richten en beter in te spelen op het veranderend consumentengedrag.

Een frisse blik

Naast de theorie werken de studenten gedurende de onderwijsmodule aan een praktijkopdracht in de vorm van een innovatievoorstel.

Voor deze module zijn we nog op zoek naar organisaties waar onze studenten een innovatievoorstel voor mogen schrijven.

We zijn op zoek naar organisaties (minimaal 3 fte.) die een innovatievraagstuk hebben om beter in te kunnen spelen op de klant en/of een nieuw klantsegment.

Wat kunnen we de opdrachtgever bieden:

  • Iedere opdrachtgever krijgt mimimaal 2 studententeams toegewezen die een oplossing gaan ontwikkelen voor het vraagstuk.
  • De studententeams leveren na 8 lesweken hun voorstel inclusief toelichting in bij de vakdocent.
  • In lesweek 10 presenteren de studententeams het innovatievoorstel aan de opdrachtgever.
  • Indien het project met een voldoende wordt afgerond, dan ontvangt de opdrachtgever z.s.m. de terugkoppeling van het verslag.

Gratis, maar niet voor niets

Wat verwachten we van de opdrachtgever:

  • De opdrachtgever organiseert een kick-off bijeenkomst om het bedrijf te laten zien aan de studenten, de innovatieopdracht toe te lichten en af te stemmen.
  • Wekelijks een investering van maximaal 1 klokuur contact per studentengroep (de ervaring leert dat studenten dit de ene week meer nodig hebben, dan de andere week).

 

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Bart Rams (blokcoördinator en docentonderzoeker lectoraat Innovatief Ondernemen)

via bart.rams@zuyd.nl of 06-14406914.