Sociale media bij productontwikkeling en innovatie

Hoe kunnen sociale media zo slim mogelijk worden ingezet bij innovatief ondernemen? Dat was het uitgangspunt van dit project. Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van mislukte productontwikkelingsprocessen, maar veel minder naar strategieën om de slaagkans van deze projecten te verhogen. MKB’s willen hun relaties betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, maar hoe doe je dat effectief? Ons onderzoek toont aan dat de inzet van social media bij productontwikkeling hierbij kan helpen.

Social media recepten

Blogs en sociale media platformen zoals Facebook, LinkedIn en Instagram zijn erg populair. De platformen bieden bedrijven veel nieuwe kansen, met name om hun innovatiecapaciteit te vergroten. Sociale media zijn dé weg naar open innovatie. Samen kennis creëren en kennis uitwisselen. Maar welke recepten leiden tot succes? En zijn deze recepten gelijk voor bedrijven die homogene groepen experts dan wel vaak zeer heterogene groepen klanten betrekken? Download het social media recepten kookboek gratis.

De toolbox

Productontwikkeling en kennisverwerving zijn nauw met elkaar verbonden. Door de steeds kortere time-to-market van nieuwe producten en diensten moet een ondernemer steeds sneller kunnen voldoen aan de kennisvraag bij productontwikkeling. In het “grote” bedrijfsleven wordt dit probleem opgelost middels open innovatie. Open innovatie in het MKB bestaat nauwelijks en kennis inkopen is meestal niet aantrekkelijk. Nieuwe media bieden interessante, nieuwe kansen. Door de juiste kanalen aan te boren zijn we tegenwoordig in staat om met iedereen direct contact te leggen en elkaars competenties te vinden en te beoordelen. Het MKB blijkt deze mogelijkheden nog maar heel weinig te benutten. Daarom hebben we in samenwerking met TU/e (Capaciteitsgroep Innovation Technology Entrepreneurship and Marketing) en MKB-Limburg de toolbox ontwikkeld.

Deze flyer beschrijft de toolbox, een gereedschapskist met verschillende soorten tools, die uit het onderzoek zijn voortgekomen.

Doe de test!

Door het maken van de gratis test, krijg je inzicht in welke mate jouw organisatie klaar is om sociale media in te zetten ten behoeve van nieuwe productonwikkeling. Na het invullen van de test krijg je een profiel toegestuurd waarin staat hoe je op een zestal competenties scoort. Deze competenties vormen de basis voor het succesvol gebruiken van social media t.b.v. productinnovatie in je bedrijf.

Start de test

Meer informatie over de co-creatie en social media

Heb je de test gemaakt? Of heb je vragen over dit project, de inzet van social media bij innovatie of co-creatie? Contacteer:

Astrid Schiepers
T +31 (0)6 14 16 83 62

    Je naam:

    Je e-mailadres:

    Je bedrijf/organisatie:

    Je bericht of vraag: