De twee Zuyd lectoraten Ondersteunende Technologie in de Zorg (lector Ramon Daniels) en Innovatief ondernemen (lector Steven de Groot)  vormen samen met 11 MKB ondernemers uit het  Noord-Lim­burg­se Horst aan de Maas, Rabo­bank Ven­lo-Ven­ray,  Hogeschool Arnhem en Nijmegen  en Une­to-VNI het netwerk binnen het RAAK project Levensloop bestendig wonen.  Het Raakproject heeft als doel om  burgers tussen de 40 en 65 jaar bewust te maken van het tijdig levensloopbestendig maken van hun woning en loopt van september 2017 tot juli 2019. Dit Raak project sluit naadloos aan bij de conclusies en adviezen van het door het lectoraat Innovatief Ondernemen verricht onderzoek te vinden op Limburginnoveert.nl m.b.t. de voordelen van netwerken op basis van nabijheid.

Ontwikkelde netwerken op basis van nabijheid

De noodzaak tot bovengenoemde samenwerking tussen o.a. MKB ondernemers  in Horst aan de Maas en het creëren van bewustwording in Horst aan de Maas was groot omdat 80% van de wonin­gen par­ti­cu­lier bezit is en slechts een frac­tie van deze hui­zen levensloopbestendig is.

Uitdaging

Het is een uitdagend project, omdat de doelgroep burgers zijn die nog geen fysieke gebreken vertonen en dus nog geen noodzaak en geen manifeste behoefte hebben om hun huis levensloopbestendig te maken. Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de zorg voert de projectleiding en heeft de taak om samen met de MKB ondernemers en andere projectpartners op basis van onderzoek een integrale dienst te ontwikkelen voor de burgers evenals een scholingsproject voor ondernemers. Op basis van verricht marktonderzoek (lite­ra­tuur­stu­die, afna­me van vra­gen­lijs­ten en inter­views met woning­be­zit­ters, dis­cus­sie­ron­des met de MKB’ers en exter­ne experts)  heeft het lectoraat Innovatief Ondernemen het marketingcommunicatietraject ontwikkeld.

Resultaat

Het eerste opgeleverde product behorende bij het marketingcommunicatietraject is de website www.levensloopbestendigwonenlimburg.nl waar objectieve informatie is opgenomen over de voordelen van het levensloopbestendig wonen evenals informatie over de in Horst aan de Maas ontwikkelde integrale dienst. De ontwikkelde boodschap om de burgers bewust te maken van het tijdig nadenken over levensloopbestendig wonen staat centraal op deze website.

Integrale online en offline communicatie is vanaf kalenderweek 46 van 2018 ingezet om de burgers attent te  maken op de website. De online campagne bestaat uit een social media campagne gepromoot onder inwoners tussen 40 en 65 Jaar uit de gemeente Horst aan de Maas op Facebook en op Instagram. De offline campagne bestaat uit advertenties in het weekblad “Hallo” evenals voorlichtingsbijeenkomsten en informatiemateriaal voor de beïnvloeders oftewel de aannemers, architecten, badkamer- en keuken specialisten, domoticaspecialisten, elektriciëns, loodgieters en makelaars.  Deze groep van beïnvloeders is essentieel omdat de  doelgroep burgers veelvuldig met deze communicatiegroep in contact komt op het moment dat ze hun huis willen verbouwen of een nieuw huis willen kopen. Artsen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten worden in tweede instantie in het communicatietraject meegenomen ook al betreft de marketingdoelgroep burgers die op dit moment nog geen fysieke gebreken vertonen.

De social media campagne is succesvol en heeft per week een bereik van 7353 waarvan in een week de bijgesloten video gemiddeld 1921 keer minimaal 10 seconden is bekeken en waar gemiddeld 120 keer per week is doorgeklikt naar de website. Via de website waren na 2 weken al 2 concrete adviesvragen voor een vervolgproject met de MKB ondernemers uit het samenwerkingsverband. Eind februari 2019 zullen naar verwachting de totaal resultaten van het marketingcommunicatietraject bekend zijn.

 

Mirjam Ubachs, december 2018