Vanuit ZIEL ( Zuyd Innovatief Entrepreneurship Lab) ondersteunen we MKB-bedrijven met vraagstukken behorende tot het vakgebied van de commerciële economie in de breedste zin van het woord. Op dit moment kloppen de meeste bedrijven aan met hulpvragen op het gebied van strategische marketing en dan specifiek doelgroepbepaling, positionering, productontwikkeling (bijv. richting circulaire ontwikkelingen), online communicatie en digitalisering.

Leerwerkbedrijf

Binnen het Entrepreneurship Lab werken studenten en afgestudeerden van alle opleidingen van Zuyd Hogeschool tot een jaar na afstuderen in multidisciplinaire teams aan real-life opdrachten. Tegen een kleine vergoeding zetten zij hun kennis en kunde in om jou te helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken. Studenten doen zo ervaring op en ontwikkelen hun gevoel voor ondernemerschap. Jij als ondernemer krijgt bij het lab advies en komt in contact met potentiële werknemers of toekomstige klanten.

Met wie werken we samen?

Samenwerking met belangrijke stakeholders uit Limburg met toegang tot het MKB staat voorop bij ZIEL. We denken dan aan CHILL met o.a. het project Wanderful Stream, MKB datalabLIME en Huis van de Kunsten.

MKB Data Solutions

Onder de naam MKB Data Solutions wordt hulp geboden aan ondernemers die aan de slag willen met business data (zoals marktdata, merkdata en klantdata), maar daar nog te weinig van weten. Grote bedrijven kunnen daar mensen voor in dienst nemen. Veel MKB’ers hebben die mogelijkheid niet. MKB Data Solutions biedt de volgende drie diensten:

1) Een traject waar Business Development centraal staat, waarbij gedurende 10 weken ondernemersvragen en ideeën voor Business Development worden ontwikkeld door vierdejaars Zuyd-studenten Commerciële Economie. Focus in dit vraagstuk is de digitale component en uitdagingen zoals omgaan met markt- en klantdata en /of het gebruik van social media;

2) Een traject waarbij koers bepalen (strategie) centraal staat waarbij gedurende 10 weken ondernemersvragen en -ideeën voor (digitale) strategie worden ontwikkeld door dezelfde vierdejaars studenten. Het traject resulteert in adviezen voor een strategisch (digital) marketingplan;

3) Spreekuren voor advies over kleinschalige problemen op het gebied van digitale marketing zoals hulp bij het verbeteren van website en het gebruik van social media of het in kaart brengen van mogelijkheden met in bedrijf aanwezige data.

Als onderdeel van ieder traject wordt ook de dataveiligheid van iedere bedrijf onderzocht.  Mocht een ondernemer de adviezen willen uitwerken en implementeren, dan krijgen ze ook hulp in de doorverwijzing naar partners die hen daarbij verder kunnen helpen. De kosten voor adviestrajecten bedragen van €750 per bedrijf.

Kortom: voor elk MKB-probleem met Data is een Oplossing: MKB Data Solutions

Ben jij een Limburgse ondernemer en wil je hier graag meer informeren? Neem dan contact op met Mirjam Ubachs.

Meer informatie over ZIEL

Voor vragen en advies kun je terecht bij:

Mirjam Ubachs
T: +31 (0)6 1416 8798
E: mirjam.ubachs@zuyd.nl

Bezoekadres
Swentiboldstraat 21
6137 AE Sittard

Postadres
Postbus 69
6130 AB Sittard

Limburginnoveert.nl is onderdeel van: